Scroll Top
Rachunkowość Mendyk; ul. J. Majora 52/11; 31-422 Kraków

Obowiązek informacyjny

Przesyłając e-maila na adres ksiegowosc@mendyk.com.pl wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, 31-422 Kraków, Majora 52 m. 11, 9452008938 (dalej jako Administrator). Zawarte w treści korespondencji dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

  • w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych, które jej dotyczą
  • sprostowania swoich danych
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
  • prawo do przenoszenia jej danych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania przez Administratora czynności, a po ich wykonaniu przez 3 lata (w przypadku Pana/i zgody) lub 5 lub 10 lat (w przypadku wykonania umowy/działań przed zawarciem umowy- zależy czy umowa księgowa czy umowa księgowo – kadrowa).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem: ksiegowosc@mendyk.com.pl