Scroll Top
Rachunkowość Mendyk; ul. J. Majora 52/11; 31-422 Kraków

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.ksiegowosc.mendyk.com.pl
Ochrona prywatności Użytkowników jest dla MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE
szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy serwisu www.ksiegowosc.mendyk.com.pl mają
zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. MARTA MENDYK, USŁUGI KSIĘGOWO-
KADROWE jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników
danych.
Celem Administratora jest należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów
o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu
internetowego www.ksiegowosc.mendyk.com.pl lub usług elektronicznych dostępnych
za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem Serwisu www.ksiegowosc.mendyk.com.pl jest MARTA MENDYK, USŁUGI
KSIĘGOWO-KADROWE, 31-422 Kraków, Majora 52 m. 11, 9452008938, e-mail:
ksiegowosc@mendyk.com.pl (dalej jako Administrator).
I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu www.ksiegowosc.mendyk.com.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji
  Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych
  umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika
  w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści
  opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności
  pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika
  w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez
  kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych
  Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji
  handlowej (zawarcie umowy).
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk
  dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania
  z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie
  podlegają ochronie w nich przewidzianej.
  II. Pliki „cookies”
 4. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym
  Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają
  takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania
  ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki
  „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej
  zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem
końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania
sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie
dostosowanych do jego preferencji.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne”
  pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego
  Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron
  internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies”
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 2. Administrator Serwisu informuje, że:
  a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu
  końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany
  ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki
  sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała
  Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe
  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
  przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć
  na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
 3. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
  wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów
  biznesowych.
 4. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu tożsamości
  Użytkownika.
 5. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator
  Serwisu.
  III. Zmiany Polityki prywatności
  W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności
  z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku
  zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej
  tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator
  rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
  IV. Informacje kontaktowe
  W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub
  funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem MARTA MENDYK,
  USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE, 31-422 Kraków, Majora 52 m. 11 z wykorzystaniem następujących
  danych kontaktowych: ksiegowosc@mendyk.com.pl.
  Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 31-422 Kraków, Majora
  52 m. 11.
  Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 11.06.2018.