Scroll Top
Rachunkowość Mendyk; ul. J. Majora 52/11; 31-422 Kraków

ZUS plus – jak skorzystać

Dla kogo ZUS plus

Z dniem 1 lutego 2020 weszła nowa ulga w opłacaniu składek ZUS dla właścicieli małych firm, wspólników spółek cywilnych. Ulga skierowana dla właścicieli, którzy skorzystali wcześniej z ulgi na start. Do osób, które wcześniej nie korzystały z preferencji w ZUS, albo minęło już 5 lat, od wcześniej wykorzystanych ulg.

Osoba zaczynająca przygodę z firmą, może przez pół roku opłacać samo zdrowotne. Następnie może skorzystać przez 2 lata z ZUS na start. I w następnej kolejności z ZUS plus, jeśli spełni wszystkie kryteria.

Kryteria do ZUS plus

By móc skorzystać z ZUS plus w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy przychody mieszczą się w limicie. Sprzedaż z poprzedniego roku nie może przekroczyć 120 tys (netto). Limit 120 tys to limit roczny. Gdy firma była zawieszona w ciągu roku, to limit ulega proporcjonalnie zmniejszeniu.

Wzór na wyliczenie limitu przychodu na rok 2020

(120.000 /365 dni roku 2019) * ilość dni aktywnego działania DG w 2019r.

Gdy przejdzie się pierwsze kryterium przychodowe, można zacząć wyliczać indywidualny dochód. Dochód, który będzie podstawą do opłacania składek społecznych.

Kryterium dochodowe w ZUS plus

Ustalając indywidualny dochód, należy w pierwszej kolejności odjąć z kosztów składki społeczne. To przy wariancie, gdy składki społeczne są wykazywane bezpośrednio w kosztach firmy. Dochód, to standardowo przychody (sprzedaż) minus koszty.

Ustalony dochód z roku poprzedniego, należy podzielić przez ilość dni aktywnie prowadzonej firmy. I następnie pomnożyć przez 30. Wynik zaokrąglamy do pełnych groszy.

Następnie otrzymany wynik mnożymy przez 0,5 (dzielimy przez pół) i również zaokrąglamy do pełnych groszy.

Wzór na wyliczenie indywidualnej podstawy do składek społecznych

( (dochód bez składek społecznych / ilość dni aktywnie prowadzonej DG) * 30 ) / 2

Ryczałt a wyliczenie indywidualnej podstawy do ZUS

Ryczałtowcy zamiast dochodu bez składek społecznych, biorą do wyliczeń sprzedaż netto z roku poprzedniego.

Indywidualna podstawa, a widełki podstaw społecznego

Na sam koniec należy sprawdzić czy indywidualna podstawa mieści się w przedziale pomiędzy minimalną dopuszczalną podstawą, a maksymalną odgórną podstawą podawaną przez ZUS.

Na rok 2020 minimalna podstawa wynosi 780. Maksymalna 3.136,20. Jeśli nasz kwota mieści się między tymi kwotami, to możemy od niej płacić składki społeczne. Jeśli jest mniejsza niż 780, to i tak należy płacić społeczne od kwoty 780.  Analogicznie, jak nasza podstawa jest większa niż górna granica przedziału, to płacimy od 3.136,20.

W dużym skrócie, jeśli nasz średni dochód (bez składek społecznych) jest większy od 6.272,40 to w 2020 roku z ZUS plus się nie skorzysta.

Jak długo można korzystać z ZUS plus

Z ulgi ZUS plus będzie można korzystać przez 3 lata pod rząd, zakładając, że spełnia się kryteria. Po trzech latach, nawet przy spełnieniu kryteriów, trzeba będzie płacić pełny ZUS. Powrót do ulgi będzie możliwy po 5 latach, zakładając, że nie zmienią się przepisy.

Stosownego zgłoszenia do ZUS trzeba będzie dokonywać do końca stycznia. W roku 2020 wyjątkowo ma się czas do końca lutego na zgłoszenie zamiaru skorzystania z ZUS plus.

Ja jako księgowa, świadcząc usługi księgowo – kadrowe, sprawdzam u wszystkich klientów czy mają prawo do ZUS plus. Wyliczam indywidualne podstawy do składek społecznych. Dokonuje stosownych zgłoszeń do ZUS.