Scroll Top
Rachunkowość Mendyk; ul. J. Majora 52/11; 31-422 Kraków

Zaliczka za 12/4 kw. Terminy składania PITów

już nie ma rozliczenia rocznego do 20 stycznia

Od dochodów za 2019 zmieniono rozliczenie podatku za grudzień/4 kwartał. Do 20 stycznia 2020 należało zapłacić ZALICZKĘ na podatek PIT5/PIT5L. Nie można już do 20 stycznia wyliczyć podatku jak przy zamknięciu roku. Nie pomoże złożenia zeznania rocznego do 20 stycznia. Do 20 stycznia licząc zaliczkę za grudzień/4 kwartał nie można uwzględniać ulg przysługujących gdy wypełnia się zeznanie roczne. Wyjątek stanowi uwzględnienie różnic na magazynach. Tu jest dowolność. Wyliczając do 20 stycznia zaliczkę za 12/4kw można od razu uwzględnić różnice na magazynie. I nie trzeba zawiadamiać o tym US, ani składać PITa rocznego. W zależności czy remanent na 31 grudnia 2019 jest większy lub mniejszy od tego z 2018, to można uwzględniać różnice w styczniu, albo poczekać z tym do 30 kwietnia.

zaliczka za 12/4kw ryczałt

Jeśli chodzi o ryczałt, to również są zmiany w rozliczaniu grudnia/ 4kw. Zaliczka za grudzień /4 kw 2019 nie jest już płacona do końca stycznia, a do końca lutego. W lutym 2020 ryczałtowcy zapłacą zaliczkę za styczeń (do 20.02) oraz podatek wynikający z zeznania rocznego za 2019.  

terminy składania zeznań podatkowych

Od roku 2020 zmieniono terminy składania PITów: PIT36, PIT37, PIT28 należy wysyłać drogą elektroniczną od 15 lutego. PIT28 można przesyłać do końca lutego, a pozostałe PITy do końca kwietnia.