Scroll Top
Rachunkowość Mendyk; ul. J. Majora 52/11; 31-422 Kraków

Eliminacja zatorów płatniczych w podatku dochodowym

przelew po 90 dniach – wycofanie z kosztu

Z dniem 1 stycznia 2020 weszły przepisy mające wyeliminować zatory płatnicze pomiędzy firmami. Przepisy podobne do funkcjonujących już przepisów w VAT. Dokładnie chodzi o to, że gdy firma spóźnia się z zapłatą za fakturę ponad 90 dni (od daty terminu płatności), to sprzedawca będzie mógł pomniejszyć swój przychód. A kupujący będzie musiał zmniejszyć koszty. Będzie się to wykazywać w okresie, w którym mija 90 dni, albo późniejszym (dotyczy sprzedawcy) – w części jakiej faktura nie została opłacona. W sytuacji jak dokona się korekty (zmniejszenia), a później nastąpi zapłata, to w miesiącu zapłaty wykażę się z powrotem odpowiednio przychód lub koszt.

Podobnie jak w przepisach VAT sprzedawca może dokonać zmniejszenia przychodu tylko do 2 lat od końca roku, w którym wystawiono fakturę i tylko gdy kupujący nie jest w trakcie likwidacji lub upadłości. Podobnie jak w przepisach VAT kupujący musi być polską firmą a nie osobą prywatną (w VAT kupujący dodatkowo musi być VATowcem).

(W przypadku osób prywatnych przychód można pomniejszyć na zasadach obowiązujących od dawna – trzeba mieć potwierdzenia od komornika/ sądu, że egzekucja jest niemożliwa lub wykazać, że koszt odzyskania wierzytelności jest na tyle duży, że się nie opłaca tego robić (np. gdy przekracza wartość wierzytelności)

termin zapłaty

Z innej ustawy, ale powiązanej z tymi zmianami, weszły przepisy ograniczające swobodę określania długości terminu zapłaty. Zaleca się by nie stosować dłuższych terminów niż 30 dni. Gdy sprzedawcą jest mały podmiot, a kupującym duży, to termin płatności nie będzie mógł przekraczać 60 dni. Gdy sprzedawca nie jest „słabszym” podmiotem, to termin będzie mógł być dłuższy niż 60 dni, ale nie więcej niż 120 i gdy nie pogarsza to sytuacji wierzyciela.

ryczałt a zatory płatnicze

Przepisy dotyczące eliminacji zatorów płatniczych dotyczą również firm rozliczających się ryczałtowo. Czyli jak firma nie ma KPiR a jedyne prowadzi ewidencję sprzedaży, to również musi uważać na terminy płatności. Jak nie dostanie pieniędzy za fakturę, to będzie mogła po 90 dniach dokonać zmniejszenia przychodu. Pomimo tego, że ryczałtowiec nie ewidencjonowane kosztów, to jeśli nie zapłaci innej firmie do 90 dni, to będzie musiał zwiększyć przychód o niezapłaconą fakturę.