Scroll Top
Rachunkowość Mendyk; ul. J. Majora 52/11; 31-422 Kraków

Przelew bez MPP, a konsekwencje w kosztach podatkowych

przelew z pominięciem obowiązkowego mpp

Od 1 stycznia 2020 weszły przepisy powiązane z MPP (podzielna płatność). Te przepisy dotyczą kupującego i odnoszą się do konieczności zmniejszenia kosztów.

Przepisy mają zastosowanie dopiero do faktur wystawionych od 1 stycznia 2020.

Chodzi o sytuację gdy kupujący otrzyma fakturę, którą powinien zapłacić metodą MPP, a tego nie zrobi (puści zwykły przelew). W tedy nie będzie mógł takiego wydatku zaliczyć w koszty podatkowe. To dotyczy tylko przypadków gdy MPP jest obowiązkowe. Czasami sprzedawcy na wszystkich fakturach podają oznaczenie MPP, w tedy kiedy trzeba i kiedy jest to dobrowolne. Dobrowolne MPP – jak pójdzie zwykły przelew, to nadal można dać fakturę w koszty.

Obowiązkowe MPP dotyczy faktur powyżej 15 tys. brutto i tylko do usług/towarów wymienionych z załącznika nr 15 ustawy VAT (np. usługi budowlane, sprzęt elektroniczny) i gdy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, a kupujący to firma.

(W VAT już od listopada 2019 obowiązują sankcję za niezastosowanie obowiązkowego MPP. Sprzedawca jak i kupujący może dostać karę z wysokości 30% wartości VAT z faktury. Osoba fizyczna może zamiast tego ponieść karę jak za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.)

wytyczne MF a interpretacje kis

Uwaga, MF podaje, że chodzi o faktury powyżej 15 tys. brutto. Są już jednak indywidualne interpretacje wydane przez KIS, które podają, że MPP stosuje się gdy wartość faktury/transakcji jest równa lub gdy przekracza 15 tys. brutto. Interpretacja KIS jest zgodna z zapisem w ustawie VAT.

Najnowsze wytyczne MF (z 23.12.2019) – nadal MF podtrzymuje, że chodzi o faktury powyżej 15 tys. brutto. Dodatkowo MF doprecyzowało, że liczy się wartość pojedynczej faktury, a nie całej umowy. Na stronie MF jest wręcz przykład obrazujący tą zasadę – przykład na usługach budowlanych.

W celu zobrazowania obligatoryjnego MPP należy wyjaśnić, że w przypadku np. usług budowlanych w sytuacji, gdy zawarta jest umowa na wykonanie usług budowlanych z załącznika nr 15, o wartości brutto 30 000 zł, a zgodnie z postanowieniami umowy, wykonawca rozlicza odrębnie trzy etapy wykonanych robót osobnymi fakturami o wartość brutto 10 000 zł każda faktura, obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał zastosowania. W takiej sytuacji wartość transakcji przekracza łącznie 15 000 zł, jednak do wystąpienia obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności konieczne jest przekroczenie wartości brutto 15 000 zł przez kwotę należności ogółem na fakturze.

Link do objaśnień MF https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-23-grudnia-2019-r-w-sprawie-mechanizmu-podzielonej-platnosci

A tu link do wcześniej wydanych objaśnień https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/mechanizm-podzielonej-platnosci-mpp/q-a-mpp/

Podaję link, pod którym można się zapoznać z treścią załącznika nr 15 ustawy VAT – załącznik na samym końcu

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,242561,20191129,.html